Kolofon

© 2011 Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana
Po licenci Salaby © 2011 Gyldendal Norsk Forlag AS

Vodenje projekta:

mag. Mojca Urankar Počkaj
Klemen Fedran
mag. Jelka Razpotnik
Petra Bizjak Rogina

Uredniki:

mag. Mojca Urankar Počkaj
Vesna Vujasin
Grovez, Ervin Grošelj, s. p./Nataša Grošelj
Brigita Urbančič
dr. Mojca Stritar Kučuk

Oblikovanje spletne strani:

Ma3x, d. o. o./Grega Inkret
Miha Jarm
Beti Jazbec

Tehnična ekipa:

Nejc Bužinel, s. p.
Janez Kotar, s. p.
Mediaklip, d. o. o./Jure Laimiš
Animedija Luka Mis, s. p.
Vesna Vujasin
Kaja Zupanc
Brigita Urbančič
Nika Mikyška
Zdenko Vuk

Oblikovanje in ilustracije:

Helikopter, Aleš Pučnik, s. p.
Igor Šinkovec
Boris Baćić
Shutterstock

Sodelavci:

Avtorstvo besedil

Marjanca Cuderman – avtorstvo nalog za matematiko
DreamArt, d. o. o./Romana in Lojze Krajnčan – priredba in avtorstvo glasbenih vsebin
Uroš Drnovšek – avtorstvo besedil za spoznavanje okolja
Sonja Feldin – avtorstvo besedil za slovenščino
Slavoljub Hilčenko – avtorstvo besedil za matematiko
Silva Karim – avtorstvo besedil za likovno vzgojo
Milka Kern – priredba pesmic za slovenščino
Mira Kramarič – priredba pesmic za slovenščino
Sonja Kugler – avtorstvo besedil za slovenščino
Majda Pipan – priredba pesmic za slovenščino
Eva Škofič Maurer – priredba in avtorstvo pesmic za slovenščino (za črke G, H, I, J K, L, M, N, O, P, S, Š, T, U, V, Z in Ž)
mag. Jelka Razpotnik – avtorstvo in priredba besedil (verstva)
Svetopisemska družba Slovenije (krščanstvo)
Saša Trojer – priredba besedil
Katja Vezjak – priredba besedil

Interpretacija besedil in obdelava posnetkov

Ajda Kalan – interpretacija besedil
Ugoden zvok, Umetniško ustvarjanje in razvedrilne dejavnosti, Robert Oven, s. p./Robert in Carmen Oven, Nika Oven, Žiga Oven, Špela Koren, Matija Kunstelj – interpretacija besedil
Igor Vrtačnik/Film Horizont Vrtačnik in drugi – sinhronizacija besedil
Zavod Radio Študent – obdelava videoposnetkov
Studio Ritem d.o.o. – interpretacija besedil

Lektura besedil

Amadeja Klemenčič – lektura besedil
Monika Strašek – lektura besedil
Katja Paladin – lektura besedil

Prevod besedil

Mojca Hojski Tkavc – prevod besedil
Prevajalska agencija Alamma, d. o. o.

Strokovni pregled

Mira Kramarič – strokovni pregled besedil
Klavdija Krevs – strokovni pregled besedil
mag. Jelka Razpotnik – strokovni pregled
Saša Trojer – strokovni pregled
dr. Sabina Žnidaršič Žagar – strokovni pregled besedil (verstva)
dr. Matej Urbančič – strokovni pregled besedil (spoznavanje okolja)
Marijanca Cuderman – strokovni pregled besedil

Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

Založba se je trudila poiskati vse lastnike avtorskih pravic. Če v kakšnem primeru lastnik ni naveden oziroma je naveden napačen lastnik, bomo to z veseljem popravili.

Radijske, lutkovne in dramske igre

a) Radijska igra J. W. Grimma: Volk in sedem kozličkov

Interpretacija besedil: Vladimir Jurs (volk), Majda Potokar (koza), Silvo Božič, Jože Mraz, Jana Osojnik, Vera Per, Polona Vetrih (kozlički)
Priredba: Svetlana Makarovič; lektorica: Ada Škerl; glasba: Urban Koder; režija: Rosanda Sajko; snemalka: Meta Rojc; glavni producent: Tone Povž
Založništvo tržaškega tiska; za založbo: Boris Platovšek
Ilustracije: Igor Šinkovec, Daša Simčič, Uroš Hrovat

b) Lutkovne in dramske predstave Zvezdica Zaspanka, Žogica Marogica, Trnuljčica, Mala in velika luna

Lutkovno gledališče Ljubljana, Prešernovo gledališče Kranj

KlikTEST

KlikTEST je spletna različica Zbirke nalog za preverjanje in ocenjevanje znanja, ki je na voljo v zavihku Gradivo za učitelje pri posameznem razredu. Kolofon z vsemi podatki o avtorjih je objavljen v izvornem besedilu.