Predstavitev

Lilibi.si je izobraževalni portal za učence v prvem triletju osnovne šole in za njihove učitelje. Vsebina portala je razdeljena na tri sklope:

Kako pridobiti dostop?

Dežela Lilibi

Dežela Lilibi ponuja učencem in njihovim učiteljem poučne multimedijske in interaktivne vsebine.

Vsebine Dežele Lilibi so zbrane v štirih sklopih, namenjenih različnim skupinam otrok.

Park Šolska ulica Mestni park Angleščina
učenci 1. razreda
učenci 2. razreda
učenci 3. razreda

Multimedijske in interaktivne vsebine so različnih težavnostnih stopenj in spodbujajo razvoj mnogih spretnosti, veščin in znanj. Soustvarili so jih izkušeni avtorji in uredniki, strokovnjaki za razvojno psihologijo in didaktiko različnih predmetov ter številni učitelji.
Vsebine, namenjene učencem, sledijo učnim načrtom in vključujejo vse predmete v prvem triletju osnovne šole. Deželo Lilibi bogatijo tudi številni dodatki, ki otrokom širijo obzorje, na primer obsežen sklop za angleščino ter sklopi o zdravi prehrani, verstvih po svetu in varnosti na spletu.

Dostop za učence
Učenčev dostop je mogoč vsak dan od 12. ure do 8. ure zjutraj naslednjega dne (ob dnevih brez pouka pa ves dan). Dostop velja do konca šolskega leta oz. do 31. avgusta.