Predstavitev

Lilibi.si je izobraževalni portal za učence v prvem triletju osnovne šole in za njihove učitelje. Vsebina portala je razdeljena na tri sklope:

Kako pridobiti dostop?

Gradivo za učitelje

Razdelek Gradivo za učitelje je namenjen učiteljicam in učiteljem, ki poučujejo s serijo Lili in Bine in/ali serijo Lili in Bine: Novi prijatelji. Prinaša jim obsežna, natančna in zelo praktična navodila, ki olajšajo in popestrijo njihovo delo s tiskanim gradivom, e-učbeniki in multimedijskimi vsebinami Dežele Lilibi. Tako lahko učitelji prihranijo dragoceni čas in se v razredu laže posvetijo tistemu, kar je bistveno.
Večina gradiva za učitelje je objavljena v obliki predlogov, ki jih lahko vsak učitelj prilagodi dinamiki in potrebam svojega razreda.

Celostna podpora za učitelja ponuja tudi spletno rešitev klikTEST – spletni generator testov, ki ponuja nabor več kot 1000 nalog za sestavo preverjanj in ocenjevanj znanja ter občutno skrajša čas priprave testa.

Med gradivom za učitelje je tudi mapa Učitelj učitelju, ki jo prostovoljno soustvarjajo učiteljice in učitelji. V mapi so zbrani njihovi prispevki – predstavitve ustvarjalnega dela z učenci, dodatni predlogi in zanimivi projekti, ki so nastali ob pouku z učno serijo Lili in Bine ter serijo Lili in Bine: Novi prijatelji.

Do vsebine sklopa z gradivom za učitelje učenci nimajo dostopa.