Predstavitev

Lilibi.si je izobraževalni portal za učence v prvem triletju osnovne šole in za njihove učitelje. Vsebina portala je razdeljena na tri sklope:

Kako pridobiti dostop?

E-učbeniki

Del portala Lilibi.si so tudi elektronski učbeniki in delovni zvezki serije Lili in Bine ter serije Lili in Bine: Novi prijatelji za prvo triletje osnovne šole. Elektronska gradiva so vsebinsko in oblikovno enaka tiskanim učbenikom in delovnim zvezkom, imajo pa dodano preprosto orodjarno.

Na straneh elektronskih delovnih zvezkov so dodane posebne ikone – vnaprej pripravljene povezave do dodatnih multimedijskih in interaktivnih vsebin Dežele Lilibi. Tako lahko učenci, starši ali učitelji z enim samim klikom dostopajo do sorodne vsebine z istim učnim ciljem.

Orodjarna med drugim omogoča listanje po gradivu, pisanje in risanje po straneh, označevanje besed, vnašanje opomb, dodajanje spletnih povezav in povečevanje posameznih delov strani.

Navodila za uporabo listalnika e-gradiv